Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/pefcmk/public_html/wp-includes/functions.php on line 4147
Што е PEFC? | PEFC Macedonia
mken

Што е PEFC?

PEFC е најголема организација за сертификација на шумите во светот

Програмата за потврдување на сертификација на шумите (PEFC) е меѓународна непрофитна, невалдина организација која има за цел да се промовира одржливото стопанисување со шумите. PEFC системот е адаптиран на македонските услови.

Што е сертификација на шумите?

Проценка од независни, квалификувани и акредитирани организации кои потврдуваат во писмена согласност дека стопанисувањето со шумите е со меѓународно воспоставени стандарди за одржливо управување.

Што е следење на сертифицирано дрво? 

Следење на сертифицирано дрво (конторла на изворот на дрвото) – Chain of Custody (CoC) е следење на дрвото, кое потекнува од сертифицирани шуми низ сите фази на произовдниот процес, сеча, обранотка, транспорт во складишта, до продажба на производот до крајниот потрошувач.